Pod hasłem "Otwarci na pomaganie" odbędzie się akcja oddawania krwi w RCEZ w Lubartowie

W bursie szkolnej RCEZ w Lubartowie, 29 maja, między godziną 9 a 13, społeczność lokalna będzie miała okazję do złożenia altruistycznego gestu – oddania krwi. Wydarzenie to odbywa się pod inspirującym hasłem „Otwarci na pomaganie”.

Akcję przygotowuje się z wielką starannością i pod szczególną opieką. Zaszczytne patronat nad tym ważnym przedsięwzięciem objął starosta lubartowski – Jan Sławecki. To znane nazwisko w regionie dodaje jeszcze większej wagi temu wydarzeniu zdrowotnemu, które ma na celu wspieranie idei honorowego dawstwa krwi.