Regionalne firmy zaproszone do współpracy nad kluczowymi projektami infrastrukturalnymi z programu Tarcza Wschód

Podczas Kongresu Infrastruktury Polskiej, wicepremier i szef Ministerstwa Obrony Narodowej (MON), Władysław Kosiniak-Kamysz, skierował zaproszenie do regionalnych firm. Zwrócił się do nich z propozycją współpracy przy realizacji znaczących dla bezpieczeństwa państwa projektów infrastrukturalnych, takich jak program Tarcza Wschód. Ponadto, wskazał na możliwość zaangażowania w inwestycje drogowe, kolejowe i morskie.

Kosiniak-Kamysz zainaugurował Kongres Infrastruktury Polskiej, który odbył się w środę rano w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Podczas otwarcia skupił się na omówieniu nie tylko już realizowanych, ale również planowanych projektów infrastrukturalnych, które mają kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa kraju.

W swojej prezentacji podkreślił znaczenie programu Tarcza Wschód. To inicjatywa zakładająca budowę różnorodnych instalacji i umocnień wzdłuż wschodniej granicy Polski. Celem jest nie tylko znaczne zwiększenie zdolności obronnych kraju na wypadek konfliktu, ale także zapewnienie wojsku lepszej mobilności i warunków do prowadzenia rozpoznania. Zdaniem szefa MON, całość projektu Tarcza Wschód stanowi de facto duży program infrastrukturalny.