Pierwotny plan wschodniej obwodnicy Tarnowa może być odtworzony, ale to wymagałoby dużego wysiłku

Robert Jakubiak, zastępca dyrektora krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, podczas rozmowy z Radiem Kraków, podkreślił, że możliwe jest powrót do początkowego założenia dotyczącego trasy wschodniej obwodnicy w Tarnowie. Niemniej jednak, jak zaznaczył, nie byłoby to zadanie łatwe do wykonania.

W pierwotnym planie, wschodnia obwodnica miała zostać zbudowana na styku miasta Tarnów i sąsiedniej gminy. W takim przypadku odpowiedzialność finansowa za ten projekt, którego wartość mogłaby przekroczyć 300 milionów złotych, zostałaby podzielona pomiędzy obie jednostki administracyjne. Niestety, miasto nie było w stanie ponieść tak ogromnych kosztów.

Z tego powodu opracowano alternatywne warianty trasy drogi. Niestety, propozycje te spotkały się z szeroko zakrojoną krytyką i zdają się być skazane na porażkę. W konsekwencji tego stanu rzeczy, pojawiły się sugestie ze strony tarnowskich władz miejskich aby wrócić do pierwotnej koncepcji.