Sandomierz mobilizuje do służby wojskowej: 378 mężczyzn i 54 kobiety przed komisją

Rozpoczęto dzisiaj w powiecie sandomierskim kwalifikację wojskową. Przed komisją mają stawić się łącznie 432 osoby – mężczyźni i kobiety. Są to głównie mężczyźni, którzy przyszli na świat w roku 2005 oraz ci, którzy urodzili się w latach od 2000 do 2004 i jeszcze nie posiadają określonej kategorii zdolności do pełnienia służby wojskowej. Ale także osoby, które w okresie 2022-2023 zostały uznane za czasowo niewydolne pod względem zdrowia do odbycia służby wojskowej.

W tym gronie jest też 54 kobiety, które urodziły się między rokiem 1997 a 2005. Te z nich, które mają odpowiednie kwalifikacje czy też są w trakcie zdobywania wykształcenia umożliwiającego ich zdobycie, również muszą przejść przez proces kwalifikacji. Szczególnymi kierunkami, które są przydatne dla wojska, są analityka medyczna, farmacja, medycyna, pielęgniarstwo oraz psychologia.

Informację tę przekazał szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Sandomierzu, podpułkownik Janusz Głodowski.