Unikalne spotkanie dla kobiet z powiatu wschowskiego w Sławie

W mieście Sława odbyło się pamiętne spotkanie poświęcone wszystkim kobietom z terenu powiatu wschowskiego. Organizowane w Ośrodku Szkolno-Wychowawczym „Janówka”, zgromadziło około 150 osób, w tym nie tylko lokalnych dyrektorów, pracowników samorządowych i aktywistów społecznych, ale również przedstawicieli sektora rolnictwa.

Spośród licznie zgromadzonych gości mogliśmy dostrzec takie osoby jak: Zbigniew Kołodziej – Wicemarszałek Województwa Lubuskiego, Marek Halasz – Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Gorzowie, Renata Kempa pełniąca funkcję Pełnomocnik ds. KGW w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Zielonej Górze, Waldemar Starosta – Wicestarosta Wschowski, Tomasz Urbański i Krzysztof Kliber – Członkowie Zarządu Powiatu Wschowskiego, Marta Panicz-Szajnkenig – Z-ca Dyrektora RCAK w Zielonej Górze, Błażej Rajman – Wiceburmistrz Szlichtyngowej, Magdalena Strzelec – Sołtys Radzynia, Jacek Małkowski- Sołtys Starego Strącza oraz Anna i Wojciech Frączak- właściciele firmy V-Motors z Wrocławia, Wioski Żeglarskiej i będącego w trakcie budowy Ośrodka Żeglarsko-Szkoleniowego w Sławie.

Biesiada okazała się doskonałą okazją do świętowania i integracji, z udziałem licznych Kół Gospodyń Wiejskich oraz organizacji senioralnych. W ramach uroczystości odbyły się występy Klary Kmieciak oraz Piotra Rejdy, którzy zaprezentowali koncert „Dla Kobiet”. Tradycyjne elementy biesiady nie były pominięte, a więc uczestnicy mogli między innymi delektować się kiełbaskami i kaszanką przy ognisku. KGW „Pasja” z Radzynia zadbało natomiast o to, aby wszyscy obecni mogli skosztować pysznej grochówki i bigosu.