Zapotrzebowanie na unijne wsparcie dla rozwoju Polski Wschodniej – dyskusja na konferencji w Suwałkach

Piątkowe spotkanie (16.05) w urzędzie miejskim w Suwałkach, z udziałem samorządowców regionalnych i miejskiego prezydenta, było okazją do rozmów na temat wsparcia unijnego dla obszarów przygranicznych i możliwości wpływania tych funduszy na rozwój Polski Wschodniej. Jacek Protas, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, także był obecny na tym ważnym zebraniu.

Głównym celem tej konferencji było ustalenie planów dotyczących alokacji funduszy unijnych przeznaczonych dla regionu północno-wschodniego kraju, jak również omówienie sposobów, które pozwolą lokalnym władzom skutecznie wykorzystać te środki. Jacek Protas podkreślał, że jednym z potencjalnych rozwiązań, które mogą przyczynić się do tego celu, jest subwencja ekologiczna.

„Poszukujemy takich form finansowego wsparcia jak subwencja ekologiczna czy bardziej efektywny system wyrównawczy. Chcemy umożliwić lokalnym samorządom prowadzenie inwestycji bez konieczności zmuszania mieszkańców do poszukiwania lepszych warunków życia w większych miastach kraju lub za granicą” – zaznaczał Protas.

Odmiennego zdania był prezydent Suwałk, Czesław Renkiewicz, który podkreślał, że obecny poziom finansowania rozwoju tej części Polski jest niewystarczający. „Pomimo istnienia dedykowanego programu „Polska Wschodnia” i pozornie większego wsparcia ze strony Unii Europejskiej, nie jesteśmy w stanie nadrobić zaległości i utrzymania tempa rozwoju na tyle wysokim, aby dogonić inne regiony kraju”, wyraził swoje obawy prezydent Suwałk.