Polska Agencja Żeglugi Powietrznej tworzy zespół ESG w celu zwiększenia ochrony środowiska

Polska Agencja Żeglugi Powietrznej (PAŻP) postanowiła zaangażować się w działania na rzecz ochrony środowiska, tworząc specjalistyczny zespół ESG. Zespół ten będzie odpowiedzialny za opracowanie strategii mających na celu ograniczenie negatywnego wpływu operacji Agencji na planetę. Prace nad tym ambitnym projektem rozpoczęły się w Dniu Ziemi, co stanowi symboliczne podkreślenie znaczenia zrównoważonego rozwoju dla sektora lotniczego.

Natalia Błaszczyk, pełnomocnik prezes PAŻP ds. zrównoważonego rozwoju i kontrolerka ruchu lotniczego z prawie dwudziestoletnim stażem, podkreśla, że istnieje silna motywacja do tworzenia kultury środowiskowej. Ta kultura oparta jest na świadomości zagrożeń wynikających z globalnej emisji gazów cieplarnianych i gotowości do ich realnego ograniczania. Wymaga to zarówno implementacji najnowszych technologii w pracy kontrolerów ruchu lotniczego, jak i zmian w codziennych operacjach PAŻP jako organizacji.

Przyjęte podejście do transformacji środowiskowej musi być zarówno szybkie, jak i holistyczne. Dlatego działania PAŻP będą skoncentrowane nie tylko na aspektach środowiskowych, ale także społecznych. Zespół ds. zrównoważonego rozwoju będzie działał zgodnie z trzema filarami programów ESG, które są obecnie implementowane przez większe organizacje. Te filary obejmują: Environment (środowisko), Social (społeczeństwo) i Governance (zarządzanie).