Problemy z decyzją środowiskową dla Wschodniej Obwodnicy Warszawy: trzy lata niekończącej się zwłoki

Niemalże trzy lata minęły, a kwestia wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach koniecznych do realizacji projektu Wschodniej Obwodnicy Warszawy (WOW) wzdłuż S17 wciąż pozostaje nierozstrzygnięta. Decyzja Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA) w Warszawie dotycząca drugiego segmentu tego planu, przyczynia się do dalszego opóźnienia realizacji ostatniego etapu obwodnicy miasta.

30 stycznia 2024 r., WSA wydał wyrok, który anulował kontrowersyjną decyzję GDOŚ. W tej decyzji, instytucja ta w pełni unieważniła wcześniejszą decyzję Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Białymstoku i zawiesiła proces administracyjny prowadzony przez RDOŚ. Orzeczenie sądu dotyczyło fragmentu trasy S17 pomiędzy Ząbkami a wschodnimi granicami Warszawy (Zakręt), czyli jednego z dwóch brakujących odcinków Wschodniej Obwodnicy Warszawy (WOW). Wyrok ten nie jest prawomocny, co oznacza, że strony mają prawo złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA). W rezultacie, GDDKiA nadal nie ma uprawnień do podjęcia działań dotyczących realizacji inwestycji. To oznacza kolejne miesiące oczekiwania na kontynuację procedur. Obecnie oczekuje się na uzasadnienie wyroku.

Jeśli chodzi o krótszy odcinek trasy S17 WOW, pomiędzy Drewnicą a Ząbkami, wyrok na ten temat zapadł 20 października 2023 r. i jest podobny do obecnego orzeczenia. Skargi kasacyjne zostały złożone, co oznacza, że sprawę ponownie będzie rozpatrywał Naczelny Sąd Administracyjny.