logo


Lars Breuer / Pierrot

6.01.2017 godz. 20.00 – 31.01.2017

 

 

 

Fundacja In Search Of... i Galeria Wschodnia rozpoczynają program krótkoterminowych, międzynarodowych rezydencji artystycznych w Łodzi. Do programu zapraszamy w otwartym naborze pięciu międzynarodowych artystów, z których każdy będzie miał możliwość miesięcznego pobytu w naszym mieście.

Łódź jest trzecim miastem w Polsce pod względem liczby ludności i czwartym pod względem powierzchni. Nie należy do miejsc o długiej historii, ale nie ma drugiego takiego miasta, które tak w krótkim czasie (od 1820 roku) dostąpiło niebywałego rozwoju urbanistycznego i architektonicznego. To miasto w nieustannym procesie, pełne kontrastów, wynikających z wieloletnich zaniedbań i nowych miejsc przemian wyznaczających przyszłe oblicze Łodzi. Miasto to ludzie, a łodzianie zawsze byli postrzegani jako otwarci, gościnni i chętni do poświęcania swojego prywatnego czasu innym.
Unikalny charakter Łodzi wynika z jej historycznych i politycznych doświadczeń, istniejącej do II wojny światowej wielokulturowości oraz tak ważnej dla międzynarodowej sztuki – tradycji sztuki nowoczesnej. Galeria Wschodnia, działająca nieprzerwanie od ponad 30 lat i w znaczący sposób istniejąca w międzynarodowym obiegu kultury niezależnej stanowi idealne miejsce do stworzenia rezydencji artystycznej.

Nabór artystów odbywa się poprzez ogłoszenie open call.
Wyboru nadesłanych zgłoszeń dokonuje komisja składająca się z prowadzących Galerię Wschodnią i członków zarządu Fundacji In Search Of... oraz dyrektora i kuratorów Muzeum Sztuki w Łodzi.
Pobyt rezydencyjny trwa do 1 miesiąca. Terminy ustalane są indywidualnie. Każdy z zaproszonych artystów będzie miał zapewnioną akomodację (przyjazd z partnerem/członkiem rodziny jest również możliwy), per diem oraz grant na materiały w wysokości ok. 700 Euro.
Galeria Wschodnia będzie w pełni dostępna dla artystów, do wykorzystania jako studio lub przestrzeń wystawiennicza. Oferujemy wsparcie przy pozyskiwaniu środków na podróż. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest uzyskanie zwrotu kosztów podróży.
Efektem każdej z rezydencji będzie realizacja pracy. Artyści zachęcani są do proponowania projektów również w przestrzeni publicznej lub innych przestrzeniach, nie tylko Galerii Wschodniej.

plan galerii >

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego